Please enable javascript to use this site.
¡El registro está abierto de nuevo! Donate: LiberaPay | PayPal
· OpenID

  1. Moribundo Insurgente (demoakracia@gnusocial.cc)'s status on Saturday, 29-Jun-2019 12:10:12 UTC Moribundo Insurgente Moribundo Insurgente
    @nestort Es veia venir, al Salvini li va fer molta rabia que la Rackete pasés d'ell. Ara a veure si li fan relleu i continuen amb la tasca de salvament